• hành lang bảo vệ

Bệnh viện tư phải đi con đường pháp lý để bảo vệ uy tín
Phương Khánh (ghi) - 17:10 12/11/2021
Các bệnh viện và ngành y, đặc biệt các bệnh viện tư, thường không được bảo vệ của pháp luật một cách mạnh mẽ.
  • Quảng Ngãi: Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ đê
    Lương Thụy Bình - 05:30 28/04/2020
    Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trước mùa mưa lũ năm nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đê, kè; trong đó, yêu cầu các ngành xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2020.
--Quảng cáo---