• hạng mục cảnh quan

Sạt lở ở đỉnh núi Bà Đen không phải sạt lở núi tự nhiên
Hữu Thông - 16:26 17/11/2021
Đại diện BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, dòng chảy ở núi Bà Đen do mưa cuốn trôi khối lượng đất đá tập kết để phục vụ thi công.
--Quảng cáo---