• hang hang khong

Các hãng hàng không xin miễn thuế môi trường, Bộ Tài chính nói gì?
Trà My - 15:15 04/04/2022
Ngày hôm nay, 4/4, Bộ Tài chính đã có công văn trả lời các hãng hàng không về đề xuất miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.
--Quảng cáo---