--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hải Phòng: Thử nghiệm hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường

THỤY BÌNH - 19:43 15/03/2022

UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trong 2 tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 - 15/5/2022.

vu-truong(1).jpg
Hải Phòng: Thử nghiệm hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường trong 2 tháng, từ ngày 15/3 - 15/5/2022.

Khi các hoạt động trên mở lại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các đối tượng sử dụng dịch vụ do các cơ sở trên cung cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, các nội dung đã cam kết.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn trong quá trình thử nghiệm hoạt động trở lại, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn ký cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của Trung ương, thành phố và sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Cùng với đó, báo cáo UBND thành phố kết quả hoạt động thử nghiệm; căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Phòng, kịp thời đề xuất điều chỉnh đối với việc thử nghiệm hoạt động trở lại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường nếu có.


(0) Bình luận
Nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---