Thời sự

Hà Nội sẽ kiểm tra về xử lý vi phạm đất đai tại 5 huyện

  • Tác giả : Thanh Phong
UBND thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại 5 huyện trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại một số huyện trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra về nội dung trên tại các huyện: Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm trong quý I, II, III năm 2024; thời kỳ thực hiện kiểm tra từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2023.

UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra về nội dung trên tại các huyện như Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm.

UBND thành phố sẽ thực hiện kiểm tra về nội dung trên tại các huyện như Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm.

Nội dung kiểm tra là việc quản lý Nhà nước về công tác thi hành pháp luật và việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND thành phố lưu ý, công tác kiểm tra phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch toàn diện và hiệu quả.

Hoạt động kiểm tra phải đánh giá được kết quả triển khai và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của đơn vị được kiểm tra.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chuẩn bị kiểm tra; thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến đơn vị và lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; chấp hành kết luận và xử lý kết quả kiểm tra.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc ban hành kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại địa bàn một số huyện.

Qua đó, phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Đặc biệt là phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở lĩnh vực đất đai; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng luật.

Thanh Phong