--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội phấn đấu GDP năm 2021 tăng trên 3%

HỒNG NHUNG - 13:30 04/11/2021

Đây là kịch bản tăng trưởng kinh tế lạc quan được Hà Nội ra tại Kế hoạch số 246/KH-UBND.

Cụ thể, tại Kế hoạch số 246, Hà Nội đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế, gồm:

Kịch bản lạc quan: tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 4/2021 tăng trên 7,37%, GDP cả năm tăng trên 3%;

Kịch bản cơ sở: GRDP quý 4/2021 tăng 5,09-7,37%, GDP cả năm tăng 2,35-3%;

Kịch bản xấu: GRDP quý 4/2021 tăng thấp hơn 5,09%, GDP cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%.

Hiện nay, ghi nhận tăng trưởng GDP 9 tháng của Hà Nội mới ở mức 1,28%, dù trước đó 6 tháng ở mức tăng 5,85%.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt mức thấp so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 và so với cả nước (tăng 1,42%), chủ yếu do quý 3 giảm mạnh vì ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Về kịch bản giai đoạn 2022 - 2025, Hà Nội đề ra mức lạc quan là năm 2022 GRDP tăng trên 7,5% và năm 2023 tăng trên 8%; nếu duy trì 2 năm (2024-2025) tăng 8,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) đạt trên 7,5%.

Kịch bản cơ sở, năm 2022, GRDP năm 2022 tăng 7-7,5%; GRDP năm 2023 tăng 7,5-8%. Nếu năm 2024, 2025, GRDP duy trì tăng 7,5-8,5% thì GRDP trung bình 5 năm (2021-2025) tăng 6,5-7%.

Còn kịch bản rủi ro, GRDP năm 2022 tăng thấp hơn 7% và năm 2023 tăng thấp hơn 7,5%. Nếu 2 năm (2024-2025) tăng thấp hơn 7,5% thì trung bình 5 năm (2021-2025) sẽ thấp hơn 6,5%.


(0) Bình luận
Nổi bật
Cung ứng điện cho mùa cao điểm: Vẫn trông chờ điện than
Thời sự- Chúc An - 14:40 20/05/2022
Năng lượng tái tạo, kể cả điện gió đều chịu sự ảnh hưởng của thời tiết. Thêm vào đó là đường dây chưa đáp ứng được truyền tải điện nên năng lượng truyền thống đóng vai trò chủ chốt và quyết định đảm bảo cung ứng điện cho cả nước
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---