--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội kiểm tra, giám sát hơn 360 sản phẩm OCOP đã được công nhận

THỤY BÌNH - 07:00 03/10/2021

Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát các chủ thể có sản phẩm OCOP đã được công nhận về việc tuân thủ các quy định về sử dụng nhãn mác, tem sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và quy định có liên quan đến tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong quý 4/2021, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của thành phố kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất của 50 chủ thể có sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố công nhận giai đoạn 2018 - 2020.

Số sản phẩm OCOP đã được công nhận sẽ được kiểm tra, giám sát trong đợt này là hơn 360 sản phẩm.

ocop-hanoi(1).jpg
TP Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát hơn 360 sản phẩm OCOP đã được công nhận.

Trong quá trình thực hiện, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản đối với từng tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị có chức năng phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định. Và thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra, giám sát sản phẩm theo phân ngành, nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược theo quy định.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có những dấu hiệu, hành vi vi phạm, đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm làm cơ sở đề xuất, kiến nghị sở quản lý chuyên ngành sản phẩm thành phố và UBND cấp huyện để xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, tính đến hết năm 2020, toàn thành phố có 1.054 sản phẩm OCOP) đã được đánh giá, phân hạng.


(0) Bình luận
Nổi bật