Trong nước

Hà Nội: Gần 65.000 người lao động được giải quyết việc làm

  • Tác giả : Tuấn Huy (T/H)
Trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 64.600 người lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về công tác việc làm - an toàn lao động tháng 4/2023, theo đó, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 20.039 người lao động.

Trong đó, tạo việc làm cho trên 6.650 người lao động từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 331 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là trên 2.000 người lao động; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 11.360 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 13.352 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 5.535 người. Số lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 2.025 người. Các phiên giao dịch việc làm không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động.

Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, toàn TP. Hà Nội giải quyết việc làm cho 64.609/162.000 người lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm. Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023, toàn TP. Hà Nội giải quyết việc làm cho 64.609/162.000 người lao động, đạt 39,9% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Năm 2023, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động. Để đạt mục tiêu này, theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam, Sở sẽ chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về lao động việc làm; cung cấp đầy đủ và phổ biến rộng rãi thông tin, số liệu về thị trường lao động dưới nhiều hình thức. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và nâng chất lượng nguồn nhân lực.

Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội cũng sẽ được đẩy mạnh. Một điểm mới là năm nay Hà Nội sẽ có nhiều phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã để người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm với các hình thức tổ chức đa dạng, cho nhiều đối tượng. Trong đó có các phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, thanh niên và theo các chuyên đề./.

Tuấn Huy (T/H)