Địa ốc

Hà Nội duyệt kế hoạch sử dụng đất và đấu giá đất năm 2019

  • Tác giả : Thái Bình
(khoahocdoisong.vn) - Hà Nội hiện đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên toàn thành phố, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.

Theo báo cáo của UBND thành phố, hiện Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định. Đây là cơ sở để thành phố hoàn thành hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đối với 83 khu đất cùng diện tích 53,58 ha. Thành phố cũng đã tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn với tổng số tiền dự kiến đấu giá năm 2019 là 15.789,5 tỷ đồng.

Đến nay, toàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư đạt 99,68%; kê khai đăng ký đất đai đạt 100%; cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 97,59%; cho người mua nhà tái định cư đạt 95,99%; cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,14%; cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 27,15%.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP Hà Nội trong đó, đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị thực hiện, đơn vị giám sát, kiểm tra nghiệm thu các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn với khoảng 87,12% khối lượng các công việc trên các địa bàn 27 quận, huyện, thị xã.

Theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố đã được Hà Nội ban hành vào tháng 04/2018, giai đoạn 2018 – 2020, TP Hà Nội dự kiến đưa ra đấu giá quyền sử dụng tổng diện tích đất lên tới 677,36 ha, thu về cho ngân sách khoảng 53.538,49 tỷ đồng. Năm 2019, Hà Nội dự kiến đưa ra đấu giá khoảng 197 ha đất tại 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp).

Dự kiến kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng (bao gồm 152 dự án thuộc thành phố quản lý và 483 dự án đất nhỏ lẻ xen kẹt. Kế hoạch đấu giá năm 2020 gồm 453 dự án (395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích đất 286,93 ha; dự kiến thu 23.855,58 tỷ đồng; trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý là 166 dự án; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt là 287 dự án.

Thái Bình