--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội đã hình thành 4 trụ cột của đô thị thông minh

HỒNG NHUNG - 18:00 17/12/2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng Hà Nội đã hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Hà Nội đã cơ bản xây dựng được 4 trụ cột cho đô thị thông minh.

Thứ nhất, Hà Nội đã phát triển và hoàn thiện chính quyền điện tử. Năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Hà Nội đạt 100%, là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các thủ tục hành chính cung ứng mức độ 3, 4; đã tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình của Chính phủ

Thứ hai, Hà Nội đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, sẵn sàng khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương từ năm 2020.

Thứ ba, Hà Nội đã tích hợp các biện pháp công nghệ để giải quyết các bài toán đô thị. 

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông như xử lý vi phạm, phân tích, điều khiển giao thông tự động qua hệ thống camera, quản lý đỗ xe qua ứng dụng iParking, số hoá dữ liệu cấp bằng lái xe,…). Trong lĩnh vực giáo dục (dạy và học trực tuyến), trong lĩnh vực quản lý thuế và nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực y tế đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ người bệnh bằng bệnh án điện tử, quản lý viện phí, quản lý dược, quản lý xét nghiệm, kê đơn thuốc và điều trị ngoại trú, áp dụng mã vạch QR code, thẻ từ trong việc xác định người bệnh, triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”…).

Cuối cùng là xác định phát triển môi trường bền vững, một trong những tiêu chí xây dựng tương lai xanh, phát triển bền vững.


(0) Bình luận
Nổi bật