• ha nam

Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn I mở rộng
Quốc Trọng - 15:30 28/05/2022
Ngày 27/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 648/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – khu B tỉnh Hà Nam.
--Quảng cáo---