• gọi thầu

Bộ Xây dựng: Sắp kiểm tra loạt gói thầu tại Lâm Đồng
Thụy Bình - 14:28 25/07/2022
Loạt gói thầu về giáo dục, đường giao thông và hồ chứa nước ở Lâm Đồng sẽ bị Bộ Xây dựng kiểm tra.
--Quảng cáo---