• goi tai chinh 15000 ty dong

Bộ Xây dựng đề xuất gói 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội
Hữu Thông - 13:22 29/10/2021
Bộ Xây dựng vừa đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH), đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.
--Quảng cáo---