KINH TẾ

Gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm vi phạm trên sàn thương mại điện tử

  • Tác giả : Tuấn Huy (T/H)
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS- Bộ Công Thương) đã rà soát, phát hiện 4.516 gian hàng vi phạm, buộc gỡ bỏ hơn 13.600 sản phẩm.

Hàng nghìn sản phẩm vi phạm trên sàn thương mại điện tử được gỡ bỏ

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vừa có công văn số 181/TMĐT-QL yêu cầu các công ty có website/ứng dụng Thương mại điện tử kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ các gian hàng, sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các quy định pháp luật.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số , vừa qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các quy định pháp luật.

Tính đến thời điểm này, đã phát hiện có 4.516 gian hàng vi phạm và 13.642 sản phẩm đã được gỡ bỏ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, đặc biệt là việc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng theo đúng quy định của pháp luật, tăng tính thượng tôn pháp luật trong kinh doanh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các website Thương mại điện tử tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, xác minh thông tin và gỡ bỏ các sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các quy định pháp luật đang được rao bán trên website.

Ảnh minh họa. - Ảnh: T.Huy

Ảnh minh họa. - Ảnh: T.Huy

Tiếp tục phối hợp tổ chức kiểm tra trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử

Trong năm 2023, hoạt động thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển bùng nổ, do vậy, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, tổ chức thực thi pháp luật thương mại điện tử, cụ thể như kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thương mại điện tử. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài và hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội.

Mặt khác, tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử và Kinh tế số như nâng cấp và vận hành các giải pháp hỗ trợ thương mại điện tử (KeyPay, CeCA, 1. Vsign,...). Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử (Go Online, Go Export, ECVN, Vietnamexport,...). Nghiên cứu, triển khai giải pháp nâng cao năng lực dự báo thương mại điện tử quốc gia nhằm mục tiêu nâng cao năng lực dự báo các chỉ tiêu tăng trưởng thương mại điện tử, kinh tế số của ngành công thương tại 63 tỉnh/thành phố.

Đáng chú ý, trong năm nay, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình phê duyệt Đề án Chuyển đổi số ngành Công Thương, Chính phủ số Bộ Công Thương; phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong thương mại điện tử./.

Tuấn Huy (T/H)