• giới thiệu chữ ký

Giới thiệu chữ ký của Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng
Sơn Hà - 11:56 14/04/2021
Văn bản giới thiệu chữ ký được gửi đến các cơ quan, ban ngành Trung ương và đơn vị, sở, ngành của Thành ủy và UBND Hà Nội để biết, liên hệ công tác.
--Quảng cáo---