• gio

Lương tối thiểu giờ áp dụng tại Hà Nội từ 1/7
PV - 09:55 22/06/2022
Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trả lương tối thiểu giờ cho người lao động theo vùng I và vùng II, tương ứng là 22.500 và 20.000 đồng/giờ.
--Quảng cáo---