• giao vien mam non

Hỗ trợ 2,2 – 3,7 triệu/người cho giáo viên tư thục nghỉ việc vì COVID-19
Thúy Nga - 09:51 12/08/2022
Chính phủ ban hành hướng dẫn hỗ trợ cho giáo viên, quản lý, nhân viên các trường mầm non và tiểu học tư thục, dân lập, trường trong hệ thống SOS phải nghỉ việc từ tháng 5 đến hết năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19.
--Quảng cáo---