• Giáo hội Phật giáo Việt Nam T

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM: Tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung
BA - 07:19 31/05/2021
Hiện nay, trên địa bàn TPHCM đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều quận, huyện; tình hình dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, lan nhanh trong cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (GHPGVN TPHCM) đã ban hành công văn số 236/BTS-VP đề nghị tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tự viện trên địa bàn TPHCM.
--Quảng cáo---