• giao duc quoc phong

Năm 2021, sửa quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Thụy Bình - 06:13 11/03/2021
Đây là quy định được Bộ Y tế ban hành tại Chỉ thị số 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong ngành Y tế năm 2021.
--Quảng cáo---