• Giáo dục đào tạo

Kết nối các trường học trên Internet, môi trường giáo dục tương lai
Thái Bằng - 06:35 28/01/2022
Hãy tưởng tượng mọi trường học trên thế giới đều kết nối internet. Điều đó là có thể và thực sự cần thiết trong một thế giới số hóa, chứ không phải là những hố sâu ngăn cách kỹ thuật số.
--Quảng cáo---