• giáo dục đại học của Việt Nam

VUSTA phê duyệt dự án “Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội”
Hà Thu - 13:40 29/09/2021
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phê duyệt dự án “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi Sinh thái - Xã hội (SET) trong giáo dục đại học của Việt Nam, năm 2021” do Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E) thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Đức).
--Quảng cáo---