Trong nước

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh bị khai trừ Đảng

  • Tác giả : Thu Giang
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ.

Ngày 7/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên: Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Phó Bí thư Thị uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hải, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Hà Công Thẻ, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Ban bí thư khai trừ Đảng đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh (phải) và nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải. Ảnh TTXVN

Ban bí thư khai trừ Đảng đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh (phải) và nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Hải. Ảnh TTXVN

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Các đảng viên Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Thu Giang