• giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh

Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023
Hữu Thông - 11:00 29/10/2021
Từ ngày 28/10/2021, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ được giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho đến năm 2023 theo quy định mới tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP.
--Quảng cáo---