• giam 50 thue thu nhap doanh nghiep

Đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Vân Tuyết - 06:30 27/04/2020
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được cho là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất bởi dịch Covid-19. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho khối này trong năm 2020. 
--Quảng cáo---