• giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020
Hồng Linh - 05:17 30/09/2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/HQ14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
--Quảng cáo---