• Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

Thông báo tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Hà Thu - 16:46 01/10/2021
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh GS.VS. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa - Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
--Quảng cáo---