• giải phòng mặt bằng

Trước ngày 15/8, hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Thụy Bình - 10:45 23/07/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8; giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” tại các khu vực đã bàn giao đất.
--Quảng cáo---