--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng mới được 55%

QT - 14:00 27/10/2021

Đến hết tháng 10/2021, giải ngân vốn đầu tư công dự kiến chỉ đạt khoảng 55,8% kế hoạch năm 2021, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Thông tin trên được nêu ra trong Công điện số 7776/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2021, Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm 2021. 

Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân đầu tư công như Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, số 45/NQ-CP ngày 05/4/2021, số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ...

Trước đó, theo thống kê của Bộ Tài chính, đến hết tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,38% kế hoạch được giao, thấp hơn tỷ lệ 56,33% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 là chủ yếu. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9, dịch bệnh dần được kiểm soát, các dự án trọng điểm bắt đầu hoạt động trở lại, giải ngân trong tháng 10 đã giải ngân được hơn 8%.

Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, để đạt được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm ở mức 82,8% như năm 2020 vẫn khó đạt được, chứ chưa nói tới chuyện hoàn thành kế hoạch năm.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đã triển khai thu phí không dừng trên 80,14% số trạm, 73,8% số làn
Thời sự- Quốc Trọng - 12:10 25/06/2022
Tính đến chiều 24/6, đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%). Đến 1/7, nếu trạm thu phí nào chưa thực hiện thu phí không dừng sẽ xả trạm, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---