Video

Giải mã hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên các vùng biển Việt Nam

  • Tác giả : Lý Thùy
Vòi rồng hay lốc xoáy là một hiện tượng thời tiết cực đoan, khó có thể dự báo. Những nơi chúng đi qua đều để lại thiệt hại vô cùng lớn về người và của.

Giải mã hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên các vùng biển Việt Nam

Lý Thùy