• giá trị xuất khẩu

Lĩnh vực nào có cơ hội hưởng lợi khi thương mại Việt Nam - Mỹ sắp đạt 100 tỷ USD?
Thiên Ân - 17:53 29/11/2021
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 84,8 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt 99 tỷ USD.
--Quảng cáo---