• gia tri kinh te

Tín dụng hưu trí: Giá trị kinh tế và nhân văn đối với xã hội
Nhuệ Mẫn - 06:30 06/12/2021
Đối với các quốc gia đã từng trải qua tình trạng già hóa dân số như Việt Nam hiện nay thì cả trình độ phát triển kinh tế lẫn thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam đều thấp hơn. Viễn cảnh “chưa giàu đã già” có nghĩa là Việt Nam sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức quan trọng cần phải giải quyết thông qua các nỗ lực cải cách đến từ khu vực nhà nước và cả tư nhân.
--Quảng cáo---