• gia tang

Sửa quy định giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động chuyển nhượng đất
Hoàng Hà - 10:10 02/08/2022
Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.
--Quảng cáo---