• gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô lắp ráp trong nước
Quốc Trọng - 19:15 28/03/2022
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2022 theo theo trình tự, thủ tục rút gọn.
--Quảng cáo---