• giá dầu 2022

Giá dầu thô có thể lên tới 100 USD/thùng vào năm 2022
Phúc Sơn lược dịch - 18:59 28/12/2021
Giá năng lượng đã tăng mạnh trong năm 2021 và năm 2022 vẫn tiếp tục lặp lại, các chuyên gia cảnh báo giá dầu có thể đạt tới 100 USD/thùng, trừ khi chính quyền Biden thay đổi chương trình nghị sự chống nhiên liệu hóa thạch.
--Quảng cáo---