• gene ung thư

Tầm soát ung thư vú qua xét nghiệm gene
An Quý - 16:40 02/10/2021
Xét nghiệm gene có thể phát hiện đột biến trên 7 gene gây ung thư vú di truyền.
--Quảng cáo---