• GCF

SHB và World Bank ký hợp đồng bảo lãnh Quỹ Khí hậu Xanh (GCF)
PV - 11:40 10/12/2021
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho đầu tư hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam có giá trị 75 triệu USD...
  • Việt Nam góp 1 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Xanh
    Hồng Linh - 11:25 14/10/2020
    Bộ Kế hoạch & Đầu tư thông báo, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành việc đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund - GCF) thông qua Cơ quan thẩm quyền quốc gia (National Designated Authorities - NDA).
--Quảng cáo---