• Frances Haugen

Vì sao Facebook đổi tên thành Meta?
Vân Tuyết - 13:30 31/10/2021
Lần đầu tiên trong 17 năm, Mark Zuckerberg có chức vụ mới và Facebook đổi tên thành Meta. Facebook muốn xóa bỏ sự 'bối rối và kỳ cục' khi dùng chung thương hiệu với ứng dụng mạng xã hội của mình.
--Quảng cáo---