• facebook

Facebook thu thêm 5% thuế giá trị gia tăng trên các chi phí quảng cáo
Thiên Ân - 10:20 25/05/2022
Nội dung này vừa được thông báo chính thức trên trang "Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp" của Meta - công ty mẹ Facebook. Chính sách này áp dụng với các khách hàng đặt Việt Nam là quốc gia mục tiêu để chạy quảng cáo.
--Quảng cáo---