• Facebook bị kiện

Google và Facebook bị 10 bang ở Mỹ tố hợp tác quảng cáo bất hợp pháp
Thiên Ân - 14:10 17/01/2022
10 bang tại Mỹ đã đâm đơn kiện chống độc quyền đối với Google từ tháng 12/2020. Cụ thể gồm Arkansas, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nam Dakota, Bắc Dakota, Utah, Idaho và Texas.
--Quảng cáo---