• duong truyen

Nhật Bản lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ internet
Thái Bằng - 14:02 17/12/2021
Các kỹ sư CNTT Nhật Bản lập kỷ lục thế giới mới về tốc độ internet cao nhất: Có thể tải xuống gần 80.000 bộ phim chỉ trong một giây.
--Quảng cáo---