• đường săt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Vướng mắc lớn nhất tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội là hợp đồng FIDIC
Hoàng Hà - 16:35 19/02/2022
Vướng mắc chính hiện nay của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội là sự khác biệt giữa các quy định hợp đồng FIDIC (tiêu chuẩn hợp đồng xây dựng quốc tế) và pháp luật Việt Nam.
--Quảng cáo---