• duong cao toc da nang quang ngai

Vụ án Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: VKS muốn các nhà thầu bồi thường thiệt hại 811 tỷ đồng
QT - 17:30 29/11/2021
VKS muốn buộc các nhà thầu bồi thường thiệt hại 811 tỷ đồng trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC)
--Quảng cáo---