Video

Dược thiện giúp sĩ tử tăng cường trí nhớ, tránh stress mùa thi

  • Tác giả : Thiên Anh
Đôi khi chỉ bằng những thực phẩm, đồ uống đơn giản lại tạo ra những món ăn, bài thuốc “kiện não, ích trí” giúp sĩ tử có sức khỏe tốt, tăng cường khả năng ghi nhớ, minh mẫn để có kỳ thi tốt.
Thiên Anh