• Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Những thách thức trong giai đoạn phát triển kinh tế đến năm 2045 của Việt Nam
TS Đặng Thái Bình - 07:13 14/02/2021
Trong bối cạnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, Việt Nam phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Một trong những thách thức đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn tới đó là nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
  • Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo cần được quan tâm đúng mức
    Tô Hội - 09:23 09/11/2020
    Ngày 6/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên Hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chủ trì hội thảo là TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên Hiệp hội Việt Nam; TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam.
  • Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII lấy ý kiến nhân dân
    Thu Hằng - 11:00 20/10/2020
    Các dự thảo văn kiện lần này gồm có: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025;  dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
--Quảng cáo---