Môi trường

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Cấm chôn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý

  • Tác giả : Lương Thụy Bình
(khoahocdoisong.vn) - Đây là quy định được đặt ra trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), nhằm tối đa hóa lợi ích từ chất thải thông qua các công nghệ xử lý hiện đại.

Theo đó, Dự thảo Luật hợp nhất, tích hợp 07 loại giấy phép về môi trường và xả nước thải vào nguồn nước hiện có thành giấy phép môi trường. Dự thảo cũng quy định, các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát. 

Điểm mới của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là cấm chôn trực tiếp chất thải, chỉ được phép chôn lấp chất thải khi đã qua xử lý

Điểm mới của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là cấm chôn trực tiếp chất thải, chỉ được phép chôn lấp chất thải khi đã qua xử lý

Một điểm mới của dự thảo Luật là cấm chôn trực tiếp chất thải, chỉ được phép chôn lấp chất thải khi đã qua xử lý; đồng thời, khuyến khích các địa phương phát triển công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng, hình thành khu vực xử lý chất thải rắn tập trung, liên huyện, liên tỉnh. Đối với các bãi rác hiện nay, phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi và các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh gây ô nhiễm.

Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các bãi chôn lấp chất thải; tổ chức giám sát môi trường định kỳ, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường; báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của địa phương; lập hồ sơ bàn giao mặt bằng; đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong những năm tiếp theo.

Điểm mới nữa của dự thảo Luật (sửa đổi) là chất thải được coi là tài nguyên, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; đồng thời, để quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có thể gây ra các sự cố môi trường hay các vụ việc vi phạm về bảo vệ môi trường như đổ trộm chất thải, Dự thảo (sửa đổi) cũng quy định rõ yêu cầu đối với các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại phải thực hiện 2 nội dung, gồm đăng ký chủ nguồn thải phát sinh chất thải nguy hại và khai báo hàng năm tình hình phát sinh. Nếu cơ sở không tự xử lý, phải chuyển cho các đơn vị có chức năng xử lý.

Lương Thụy Bình