• đủ liều

Drone và Máy học cung cấp dữ liệu rác thải nhựa trên các dòng sông và ven bờ
Thái Bằng - 07:13 14/05/2022
Các nhà khoa đề xuất một kỹ thuật mới, sử dụng máy bay không người lái (UAV), công nghệ quang - nhiệt ảnh và Máy học để lập bản đồ rác thải nhựa trên các dòng sông.
--Quảng cáo---