• dự án năng lượng

Đề nghị các địa phương cung cấp thông tin các dự án năng lượng tái tạo
Hoàng Hà - 16:47 28/04/2022
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành Trung ương đề nghị cung cấp các thông tin về năng lượng tái tạo để làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
--Quảng cáo---