• dự án không khả thi

Bình Dương kiên quyết “xoá sổ” các dự án không khả thi
Chúc An - 18:00 26/04/2022
Bình Dương đang có kế hoạch thực hiện các dự án có quy mô lớn. Đồng thời tính toán điều chỉnh vốn, cắt bỏ các dự án không khả thi để dành vốn cho các công trình trọng điểm.
--Quảng cáo---