• DRC

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng – hơn nửa thập kỷ đẩy mạnh cơ giới hóa
PV - 10:00 04/12/2021
Luôn thích nghi với sự thay đổi của thị trường, kịp thời nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới, chủ động tạo lợi thế cạnh tranh từ những ứng dụng công nghệ hiện đại,… đã giúp Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) từng bước khẳng định vị trí là Công ty sản xuất lốp xe hàng đầu Việt Nam.
--Quảng cáo---