• dot bien

Cần thuốc mới để để ngăn chặn sự kháng thuốc của SARS-CoV-2
Thái Bằng - 06:45 24/03/2022
Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Rutgers, New Jersey, khi ngày càng nhiều người dùng thuốc kháng SAR-CoV-2, sẽ xuất hiện tình trạng kháng thuốc.
--Quảng cáo---